Поступци 2020

Штампа

Набавка Дезинфекциона средства - Измјена
Бетон, пијесак и тампон - Најповољнији понуђач

Набавка бетона, пијеска и тампона - обавјештење

Одржавање програма - Најповољнији понуђач

ХТЗ опрема - Уговор

ХТЗ опрема - Најповољнији понуђач

Обезбјеђење објекта - Најповољнији понуђач

Свијеже цвијеће - Најповољнији понуђач

Гориво - Најповољнији понуђач

ХТЗ опрема - Одлука о покретању поступка

Канцеларијски материјал - Најповољнији понуђач

Одржавање програма - Одлука о покретању поступка

Обезбјеђење објекта - Одлука о покретању поступка

Канцеларијски материјал - Одлука о покретању поступка

Умјетно цвијеће и репроматеријал - Уговор

Погребна опрема - Уговор

Грађевински материјал и придружни артикли - Уговор
Грађевински материјал - Најповољнији понуђач
Свјеже цвијеће - Одлука о поништењу поступка
Свјеже цвијеће - Тендерска документација
Свјеже цвијеће - Одлука о покретању поступка